Багц идэвхжүүлэх

{{bronze.products_name}} {{silver.products_name}} {{gold.products_name}}
Үндсэн ТВ 100+
Үндсэн ТВ 80+ суваг
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 1 2 4
HOLLYWOOD КИНО БАГЦ
HOLLYWOOD КИНО БАГЦ
АЗИ КИНО БАГЦ
АЗИ КИНО БАГЦ
Нөхөж үзэх(7 хоног)
Нөхөж үзэх 3 хоног 7 хоног
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр
3 сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр (3% off)
6 сарын төлбөр
6 Сарын төлбөр (6% off)
12 сарын төлбөр
12 Сарын төлбөр (10% off)

Нэмэлт

Adult - 5,500₮

Ази кино багц - 3,000₮

Хит кино багц - 3,500₮

Hollywood кино багц - 3,500₮