Багц идэвхжүүлэх

{{bronze.products_name}} {{silver.products_name}} {{gold.products_name}}
Үндсэн ТВ 100+
Үндсэн ТВ 103 суваг
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 1 2 4
HOLLYWOOD КИНО БАГЦ
HOLLYWOOD КИНО БАГЦ
АЗИ КИНО БАГЦ
АЗИ КИНО БАГЦ
Нөхөж үзэх(7 хоног)
Нөхөж үзэх 3 хоног 7 хоног
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр {{ formatPrice(bronze.products_price_retail) }}₮ {{ formatPrice(silver.products_price_retail) }}₮ {{ formatPrice(gold.products_price_retail) }}₮

Нэмэлт

Adult - 5,500₮

Ази кино багц - 3,000₮

Хит кино багц - 3,500₮

Hollywood кино багц - 3,500₮