Багц идэвхжүүлэх

Basic багц 1 сар Premium багц 1 сар
ТВ
ТВ Монголын ТВ сувгууд БҮХ ТВ
VOD
VOD Монгол кино багц Kино багц + Mo Series
Ухраах
Ухраах 7 хоног 7 хоног
Recording
Recording 120 мин 120 мин
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 2 4
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр
6 Сарын төлбөр
6 Сарын төлбөр
12 Сарын төлбөр
12 Сарын төлбөр

Нэмэлт

+21 суваг Ази кино суваг Монгол кино суваг
ТВ
ТВ Русская ночь Aзи Монгол
VOD
VOD - - -
Ухраах
Ухраах - - -
Recording
Recording - - -
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 1 - -
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр

-

-

6 Сарын төлбөр
6 Сарын төлбөр

-

-

12 Сарын төлбөр
12 Сарын төлбөр

-

-

Урамшууллын

🎲 Jackpot 7777 багц 🎃 Halloween 3666 багц 🍿 MO SERIES багц
ТВ
ТВ - - -
VOD
VOD - - MO SERIES
Ухраах
Ухраах - - -
Recording
Recording - - -
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо - - -
Төлбөр
ҮНЭ /60 хоног/ - -
Сарын төлбөр
ҮНЭ /1 сар/ -
3 сарын төлбөр
ҮНЭ /3 сар/ - 3% -
6 сарын төлбөр
ҮНЭ /6 сар/ - 6% -
12 сарын төлбөр
ҮНЭ /1 жил/ - 10% -