Багц идэвхжүүлэх

ТВ багц Кино багц Бүтэн багц
ТВ
ТВ БҮХ ТВ - БҮХ ТВ
VOD
VOD - SVOD SVOD
Ухраах
Ухраах - - 7 хоног
Recording
Recording - - 120 мин
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 1 1 4
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр (3% off)
3 Сарын төлбөр (3% off)
6 Сарын төлбөр (6% off)
6 Сарын төлбөр (6% off)
12 Сарын төлбөр (10% off)
12 Сарын төлбөр (10% off)

Нэмэлт

+21 суваг Нэмэлтүүд Ази кино суваг Монгол кино суваг
ТВ
ТВ Русская ночь - Aзи Монгол
VOD
VOD - - - -
Ухраах
Ухраах - 7 хоног - -
Recording
Recording - 120 мин - -
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо 1 4 - -
Сарын төлбөр
Сарын төлбөр
3 Сарын төлбөр (3% off)
3 Сарын төлбөр (3% off)

-

-

6 Сарын төлбөр (6% off)
6 Сарын төлбөр (6% off)

-

-

12 Сарын төлбөр (10% off)
12 Сарын төлбөр (10% off)

-

-

Урамшууллын

🎲 Jackpot 7777 багц 🎃 Halloween 3666 багц 🍿 MO SERIES багц
ТВ
ТВ - - -
VOD
VOD - - MO SERIES
Ухраах
Ухраах - - -
Recording
Recording - - -
Төхөөрөмжийн тоо
Төхөөрөмжийн тоо - - -
Төлбөр
ҮНЭ /60 хоног/ - -
Сарын төлбөр
ҮНЭ /1 сар/ -
3 сарын төлбөр
ҮНЭ /3 сар/ - 3% -
6 сарын төлбөр
ҮНЭ /6 сар/ - 6% -
12 сарын төлбөр
ҮНЭ /1 жил/ - 10% -