Ээж, янхан хоёр

1973.01.01 03цаг 27мин 18+ ,
Хорвоогийн юмс үзэгдлийн тухай тэр тусмаа таалагддаг болон үл ойшоодог эмэгтэйчүүдийн тухай