Эрх чөлөө

Хөлчүү эхнэрээ хүлээж буй эрийн сэтгэлийг хөндсөн уран бүтээл