Detective K: Secret of the Virtuous Widow

2011.01.01 01цаг 55мин 15+ , , ,
15-р зууны Чусоны үе. Улс орон даяар гарах болсон нууцлаг аллагууд гарах болсон тул хаан тус хэргүүдийн учрыг тайлуулахаар түшмэл Ким Минийг нууц мөрдөгчөөр илгээв. Ийнхүү мөрдөгч К-н хөгтэй, хөгжилтэй, адал явдалтай, аюултай даалгавар эхэлнэ.