A-206

2021.01.01 48мин 0+ ,
“А-206” Хүн төрөлхтөн тоог зохион бүтээгээгүй, харин олж нээсэн артефактийн олдвор. Энэ цаг үед амьдарч байгаа бидний бүхий л мөчийг илтгэх тоон баримтууд нь ирээдүйн хүн төрөлхтөний хувьд артефактын олдвор...