Бидэнд юу үлдэх вэ?

2021.01.01 52мин 0+ ,
Бидэнд юу үлдэх вэ? сэдвийн дор усны асуудлыг хөндсөн үйлдлийн урлагийн бүтээл, инстолляци