Ухамсар

2021.01.01 46мин 0+ ,
Хүн байгаа цагт ухамсар оршино. Ухамсар гэж юу вэ? гэсэн асуултанд хүн бүр өөр өөрийнхөөрөө хариулна. Тэгвэл “Ухамсар” бүтээл Хүн - Нийгэм - Байгальтай зохицох зохирол, орон зайн бүтээл юм.