The Renegades

Даалгаварт явж байсан тэнгисийн цэргийн баг далайн гүнд зуу зуун сая долларын үнэ хүрэхүйц алт байгааг олж илрүүлнэ. Нутгийн иргэдэд тусалж, зөв эзэнд нь алтыг хүргэхийн тулд тэд маш хэцүү даалгаварт гарна.