Z.OE 41 Back to the memories

2021.02.02 32мин 13+
Z.OE 41 Зүүдний төхөөрөмжөөр хар бараан дурсамж өнгөрсөн амьдралд нь эргүүлэн аваачиж хөгшчүүлд сэтгэлзүйн эмчилгээ хийдэг ахмадын асрамжийн газар. Асарч хандах үр хүүхэд, гэр оронтой хэдий ч асрамжийн газар ирэхийг сонгосон Хүрэлээ өвгөн өнгөрсөн дурсамжиндаа эргэн очих хэдий ч эмчилгээ үр дүнгээ өгөхгүй л байлаа. Асрамжийн газрын Сэлэнгээ эмээгийн үхэл бусад ахмадууд тэр дундаа Хүрэлээ өвгөнийг цочирдуулж улмаар түүний нууцыг ил гаргана. Амьдралдаа алдсан алдаа хар бараан дурсамжиндаа шаналсаар, тарчилсаар хорвоог барах нь аймшигтай.