Love You - Үнсэлт

Манайхаас 2020 ондоо бүрэн гарч дуусах, "LOVE YOU.." нэртэй романтик цувралын төслийг эхлүүлээд байгаа юм. Төслийн зорилго нь хүүмүүст хайрын тухай сайхан мэдрэмж, өдөр тутмын харилцаандаа анхаарал хандуулах эерэг дохиог түгээх юм. Энэхүү төслийн хүрээнд нийт 10 анги бүтээгдэх бөгөөд анги тус бүрт дээр өөр өөр хайрын түүхүүд өгүүлнэ. Эхний анги нь "Үнсэлт " нэртэйгээр \45мин\ бэлэн болоод байгаа бөгөөд бид эхний ангийг TV-д ,үзэгчидэд шинэ жилийн бэлэг болгон цацаж байна.