Тэнгэр газрын заагт

2022.02.07 38мин 8+ ,
Дайнд ялагдсан Хар жанжин, Хааны удамд тэнгэрийн барьцаа тавин амь хүссэн ч Хаан эс өршөөнө. Ийнхүү Хааны удамд хараал чатга нүүрлэх бөгөөд Хас Буурал хэмээх зайран Тэнгэр газрын заагт тэднийг учруулан зан үйлийн зангилааг тайлуулна.