Намайг сонсооч

2022.05.05 51мин 8+ , ,
Уг кинонд хөдөө орон нутагт амьдардаг жирийн нэгэн төмөр замчны охин сонсголын бэрхшээлтэй бөгөөд бичиг үсэг, дохионы хэл мэдэхгүй учир сургуульд ч сурдаггүй байв. Дэмжигч байгууллагаас Улаанбаатар хотод тусгай хэрэгцээт сургуульд суралцуулах урилга буюу албан бичиг охинд ирнэ.