T-34

2019.01.01 02цаг 19мин 14+ ,
ЗХУ-н дэслэгч Германы цэргүүдэд олзлогдсоноор түүнийг танк эсэргүүцэгч зэвсгийг турших амьд бай болгохоор төлөвлөөд байлаа. Гэвч тэр бууж өгөлгүй, хамт олзлогдсон нөхөдтэйгөө нэгдэж, Германчуудын туршилтыг өөрсдийнх нь эсрэг ашиглах төлөвлөгөө боловсруулна. Энэхүү амь өрссөн төлөвлөгөөний тухай Дэлхийн 2-р дайны үеийн бодит түүхээс сэдэвлэн бүтээсэн энэхүү киноноос хүлээн авч үзээрэй.