Мөнх тэнгэрийн хүчин дор 1

1992.01.01 01цаг 13мин 0+