Мөнх тэнгэрийн хүчин дор 3

1992.01.01 01цаг 00мин 0+