Загийн алим

1984.01.01 01цаг 31мин 0+
Хотын сургуулийн нэг ангийн сурагчид малчин болохоор шийдэн хөдөөг зорьж, хүнд хүчир амьдралын дунд бие биенээ ойлгон дэврүүн сэтгэлээр жигүүрлэн байгаа залуусын мөрөөдөмтгий амьдралыг харуулжээ.