In da house

2021.01.01 01цаг 19мин 0+ ,
УБ хотод хууль бус мөрийтэй тоглоом тоглуулдаг бүлэглэлийг илрүүлэхээр цагдаагийн ажилтнууд мөрдөх ажиллагаа явуулна.