Моторын дуу МУСК

Говийн ганц худаг дээр моторчноор ажиллаж байгаа Ганаагийн ажил амьдралаар дамжуулан хөдөө нутагт соёл нэвтэрч, хүн ардын оюун санаанд шинэ нийгмийн үзэл бодол шингэж буйг тод томруунаар тусган харуулна.