Дива

1981.01.01 01цаг 56мин 18+ ,
Далд зүйлс араасаа сайн, муу нууцлаг зүйлсийг дагуулдаг. Итгэж байсан эерэг үйлстэн ч мөн саарыг үйлддэг.