Don't Look Up

1973.01.01 01цаг 50мин 18+ ,
Үхлийн дараа амьдрал байдаг уу? Хэрвээ байдаг бол ямар байдаг вэ?