Астеник Синдром 2-р анги

1989.01.01 01цаг 20мин 18+ ,
Нийгмийн өөрчлөлт хүмүүсийн оюун ухаан, сэтгэл зүйд хэрхэн хурцаар нөлөөлж астеник хам шинж үүсгэдэг тухай өгүүлнэ.