Петра фон Кантын харууслын нулимс

1972.01.01 02цаг 04мин 0+ ,
Бүтэлгүй дурлалын улмаас үүссэн эмэгтэйчүүдийн үл ойлголцолын тухай өгүүлнэ.