1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

1940 оны хавар, эдийн засгийн ухааны доктор Пяо Шуай Америкд суралцаж ирээд, Шанхайд ажиллаж амьдарч эхэлнэ. Эд хөрөнгө, эмс хүүхэн, нэр хүнд зэргүүд нь нэг шөнийн дотор түүнд нисэн ирсэн ч амь насыг нь авч одохоор осол аюул дагуулах ажээ...

Продюсерын компанийн ажилтан Анхаа даргаасаа хүндхэн даалгавар авж кино зохиолч Удвал бүсгүйг хайн хөдөө тосгонд очсоноор киноны үйл явдал эхэлнэ.

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Кан Шин-ү бол царайлгаараа алдартай, ахлах сургуулийн багш. Түүний араас гүйх охид бүсгүйчүүд олон ч Шин-ү анхны хайраа мартаагүй л байлаа. Нэгэн удаа гайхамшиг тохиолдож, тэрээр өнгөрсөнд очин, ахлах сургуулийн сурагч байх үеийн өөртэйгөө уулзжээ. Ийнхүү тэрээр боломжийг ашиглан өөрийн анхны хайрыг бүтээхийн тулд сурагч Шин-үд туслахаар болно...

Бээжин хотод хар багаасаа хамтдаа шороо идэж өссөн Хө Дун, Хө Ши, Хө Нань, Хө Бэй гэгч дөрвөн залуугийн амьдралын тухай энэхүү кинонд өгүүлнэ. Эдгээр залуусын ар гэрийн нөхцөл болоод хүсэл сонирхол ч хоорондоо огт адилгүй.

Бээжин хотод хар багаасаа хамтдаа шороо идэж өссөн Хө Дун, Хө Ши, Хө Нань, Хө Бэй гэгч дөрвөн залуугийн амьдралын тухай энэхүү кинонд өгүүлнэ. Эдгээр залуусын ар гэрийн нөхцөл болоод хүсэл сонирхол ч хоорондоо огт адилгүй.

Бээжин хотод хар багаасаа хамтдаа шороо идэж өссөн Хө Дун, Хө Ши, Хө Нань, Хө Бэй гэгч дөрвөн залуугийн амьдралын тухай энэхүү кинонд өгүүлнэ. Эдгээр залуусын ар гэрийн нөхцөл болоод хүсэл сонирхол ч хоорондоо огт адилгүй.

Бээжин хотод хар багаасаа хамтдаа шороо идэж өссөн Хө Дун, Хө Ши, Хө Нань, Хө Бэй гэгч дөрвөн залуугийн амьдралын тухай энэхүү кинонд өгүүлнэ. Эдгээр залуусын ар гэрийн нөхцөл болоод хүсэл сонирхол ч хоорондоо огт адилгүй.

Бээжин хотод хар багаасаа хамтдаа шороо идэж өссөн Хө Дун, Хө Ши, Хө Нань, Хө Бэй гэгч дөрвөн залуугийн амьдралын тухай энэхүү кинонд өгүүлнэ. Эдгээр залуусын ар гэрийн нөхцөл болоод хүсэл сонирхол ч хоорондоо огт адилгүй.

Нийт 2843 с 1297 -1320 харуулж байна